Årsmøtet 2022

16 Mars avholdt NMK Fluberg sitt årsmøte, til tross for et meget begivenhets løst år med tanke på arrangementer, viser klubben en solid økonomi og medlemsmasse. For sesongen 2022 gjør vi et tredje forsøk på Veteran landsfinale og vår løp. Det møtte opp 28 medlemmer på årsmøtet alle saker ble godkjent og nye styremedlemmer ble klappet inn.

Styret for 2022

Leder Alexander Bergum
Nestleder Thore Wiggo Solberg
Sekretær Christian Amdim
Styremedlem Terje Nygård
Styremedlem Trond Narmo
Styremedlem Runde Koldstad
Kasserer Elin Narten
Vara Medlem Espen Narmo

Les hele referatet her

Høstløpet 2019

Vi må beklageligvis avlyse løpet våres den 7 september.
Det ikke nok deltagere for oss, til arrangere billøp.
En samlet sportskomité vedtok i dag 2/9 å avlyse.

Trekking av lodd på bil-tralle vil skje den 7 Sept